آزمون ساز وردپرس

آزمون دارید ؟!
برای نمایش سوالات و آزمون ها ابزار لازمه را ندارید ؟!به کمک این افزونه فارسی میتوانید به راحتی آزمون های کاملا فارسی و محیط گرافیکی جالب با انواع شرایط زیر طراحی و اجرا کنید :


سوالات چند گزینه ای ، تشریحی ، جای خالی ، مرتب سازی و ماتریسی و ...

لیست نمونه آزمون های طراحی شده با افزونه آزمون ساز

booklets

آزمون جامع با سوالات متنوع

اجرای آزمون تست برای بررسی امکانات آزمون که سوالات آن در طرح هاهی مختلفی آماده شده است
اجرای آزمون


ab

آزمون انتخاب از گزینه ها

بررسی سوالاتی با قابلیت ماتریسی
بررسی آزمون
Capture1

آزمون مرتب سازی

مرتب سازی پاسخ ها با کشیدن و رها کردن
بررسی آزمون
4

آزمون با فرمول ریاضی و شیمی

استفاده از افزونه لاتکس در سوالات
بررسی آزمون